חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

איילון חברה לביטוח בע"מ

איילון חברה לביטוח בע"מ

A2.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

10.06.2024

אנליסט מוביל:
מיכל בדינטר
אנשי קשר:
צביקה ארליכמן, מוטי ציטרין

איתנות פיננסית של מבטח (IFS)

A2.il
חיובי

הון משני מורכב והון רובד 2

Baa1.il
(hyb)
חיובי
מעקב
A2.il
חיובי
הורד דוח
מעקב
A2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Baa1.il
(hyb)
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Baa1.il
(hyb)
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
חיובי
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
יציב
הורד דוח
הוצאה מ-Credit Review
A2.il
הורד דוח
הכנסה ל-Credit Review
A2.il
הורד דוח
דוח דירוג
A2.il
הורד דוח
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update