חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים - MFCI

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים - MFCI

יולי 2024

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש יוני 2024

בחודש יוני מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים נותר דומה לחודש אמאי 2024, המדד לחודש יוני עומד על כ-0.55- בהשוואה ל-0.56- בחודש מאי

הורד

יוני 2024

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש מאי 2024

בחודש מאי מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים נותר דומה לחודש אפריל 2024, המדד לחודש מאי עומד על כ-0.56- בהשוואה ל-0.54- בחודש אפריל

הורד

מאי 2024

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש אפריל 2024

בחודש אפריל חלה הרעה במדד מידרוג לתנאים הפיננסיים, בהשוואה לחודש מרץ 2024 , המדד לחודש אפריל עומד על כ- 0.54 - בהשוואה ל- 0.38 - בחודש מרץ

הורד

אפריל 2024

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש מרץ 2024

בחודש מרץ חל שיפור מסוים במדד מידרוג לתנאים הפיננסיים אשר עומד על כ-0.38- בהשוואה לחודש פברואר 2024. יחד עם זאת, המדד עדיין מצביע על תנאים פיננסיים הדוקים

הורד

מרץ 2024

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש פברואר 2024

בחודש פברואר חל שיפור מסוים במדד מידרוג לתנאים הפיננסיים אשר עומד על כ-0.42- בהשוואה לחודש ינואר 2024. יחד עם זאת, המדד עדיין מצביע על תנאים פיננסיים הדוקים.

הורד

פברואר 2024

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש ינואר 2024

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש ינואר נותר דומה, עם שיפור קל לעומת דצמבר 2023 ועומד על כ-0.53- המדד מצביע על תנאים פיננסיים הדוקים, אם כי במידה מתונה יותר בהשוואה לחודשים האחרונים

הורד

ינואר 2024

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש דצמבר 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש דצמבר השתפר ועומד על כ-0.58- המדד מצביע על תנאים פיננסיים הדוקים, אם כי במידה מתונה יותר בהשוואה לנובמבר, כאשר המדד עמד על כ-0.7-

הורד

דצמבר 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש נובמבר 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש נובמבר עומד על כ- 0.70- ומצביע על שיפור מסויים בירידת המדד בהשוואה לאוקטובר, כאשר המדד עמד על כ-0.8-.

הורד

נובמבר 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש אוקטובר 2023 ירד בחדות ועומד על כ- 0.8-. גם בחודש ספטמבר, 2023 המדד המשיך במגמת הירידה ועמד על כ-0.6- ומצביע על תנאים פיננסיים חלשים.

הורד

ספטמבר 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש אוגוסט 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש אוגוסט 2023 מצביע על המשך תנאים פיננסים חלשים, בהתאם למגמה מתחילת השנה. המדד ב חודש אוגוסט 2023 עומד על כ- ,0.45- לעומת 0.41- בחודש יולי 2023.

הורד

אוגוסט 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש יולי 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש יולי 2023 מצביע על המשך תנאים פיננסים חלשים, בהתאם למגמה מתחילת השנה. המדד בחודש יולי 2023 עומד על כ- 0.41-, לעומת 0.43- בחודש יוני 2023.

הורד

יולי 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש יוני 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש יוני 2023 מצביע על המשך תנאים פיננסים חלשים, בהתאם למגמה מתחילת השנ ה. המדד בחודש יוני 2023 עומד על כ- 0.43 ,- לעומת 0.56 - בחודש מאי 2023 .

הורד

יוני 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש מאי 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש מאי 2023 מצביע על המשך תנאים פיננסים חלשים, בהתאם למגמה מתחילת השנה . המדד ב חודש מאי 2023 עומד על כ- ,-0.56 לעומת -0.5 בחודש אפריל .2023

הורד

מאי 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש אפריל 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש אפריל 2023 מצביע על המשך תנאים פיננסים חלשים, זאת לצד התחזקות מסוימת, לראשונה מתחילת השנה. המדד בחודש אפריל 2023 עומד על כ- 0.5-, לעומת 0.6- בחודש מרץ 2023.

הורד

אפריל 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש מרץ 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש מרץ 2023 הצביע על המשך תנאים פיננסים חלשים, בדומה לחודש פברואר 2023 ועומד על כ- 0.6-. כלל הקטגוריות המרכיבות את מדד מידרוג לתנאים פיננסים הצביעו על תנאים פיננסים חלשים מהממוצע הרב שנתי

הורד

מרץ 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש פברואר 2023

בחודש פברואר 2023 מדד מידרוג הצביע על היחלשות התנאים הפיננסים לעומת החודש שקדם לו וכעת עומד על 0.62-. כלל הקטגוריות המרכיבות את מדד מידרוג לתנאים פיננסים הצביעו על תנאים פיננסים חלשים מהממוצע הרב שנתי, וזאת בשונה מהמגמה בארה"ב, בריטניה ובגוש האירופאי.

הורד

פברואר 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש ינואר 2023

בחודש ינואר כלל הקטגוריות המרכיבות את מדד מידרוג לתנאים פיננסים הצביעו על תנאים פיננסיים חלשים מהממוצע הרב שנתי, וזאת בשונה מארה"ב שם נרשם שיפור במרבית הפרמטרים

הורד

ינואר 2023

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש דצמבר 2022

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים הינו הנמוך ביותר מאז מרץ 2020. המדד לחודש דצמבר עומד על 0.68-.

הורד

דצמבר 2022

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש נובמבר 2022

שיפור יחסי בתנאים הפיננסיים, אשר עדיין חלשים מהממוצע ארוך הטווח: מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש נובמבר 2022 עומד על 0.35-.

הורד

נובמבר 2022

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש אוקטובר 2022

המשך מגמת ירידה: מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש אוקטובר 2022 עומד על 0.45-.

הורד

אוקטובר 2022

מדד מידרוג לתנאים הפיננסיים לחודש ספטמבר 2022

מדד מידרוג לתנאים הפיננסים לחודש ספטמבר 2022 עומד על 0.36-, ונמצא כעת ברמתו הנמוכה ביותר מזה שנתיים

הורד
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update