חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אינדקס מתודולוגיות

מתודולוגיות

אינדקס מתודולוגיות

אינדקס מתודולוגיות - 14.06.2024

בקשות להערות הציבור (RFC) (89)

שם הפרסוםתאריך הפרסום
דירוג בתי השקעות - הזמנה להערות הציבור27.05.2024
דירוג מימון פרויקטים - תוצאות הערות הציבור15.02.2024
דירוג מימון פרוייקטים - נסגר להערות הציבור15.02.2024
הערכת איכות ניהול ההשקעות של מנהלי נכסים -תוצאות הערות הציבור02.01.2024
הערכת איכות ניהול ההשקעות של מנהלי נכסים - סגור להערות הציבור27.12.2023
דירוג חברות נדלן מניב - תוצאות הערות הציבור22.11.2023
דירוג חברות נדלן מניב - סגור להערות הציבור22.11.2023
דירוג חברות ליסינג והשכרה לזמן קצר של כלי רכב - תוצאות הערות הציבור08.06.2023
מתודולגיה לדירוג חברות ביטוח אשראי - תוצאות הערות הציבור07.06.2023
מתודולגיה לדירוג חברות ביטוח אשראי - סגור להערות הציבור07.06.2023
דירוג חברות קמעונאות - תוצאות הערות מהציבור11.05.2023
דירוג חברות קמעונאות- סגור להערות הציבור11.05.2023
דירוג חברות ליסינג והשכרה לזמן קצר של כלי רכב -סגור להערות הציבור10.05.2023
דירוג יצרניות חשמל - תוצאות הערות הציבור17.01.2023
דירוג יצרניות חשמל - סגור להערות הציבור17.01.2023
דירוג תאגידים לא פיננסיים - תוצאות הערות מהציבור29.12.2022
דירוג תאגידים לא-פיננסיים - סגור להערות הציבור11.12.2022
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-סגור להערות הציבור11.05.2022
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-תוצאות הערות מהציבור11.05.2022
קווים מנחים לבחינת סיכונים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי במסגרת דירוגי אשראי- תוצאות הערות הציבור14.02.2022
קווים מנחים לבחינת סיכונים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי במסגרת דירוגי אשראי- סגור להערות הציבור29.12.2021
דירוג חברות מימון - תוצאות הערות הציבור05.09.2021
דירוג חברות מימון - סגור להערות הציבור05.09.2021
דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור14.07.2021
דירוג מנפיק הקשור למדינה - סגור להערות הציבור14.07.2021
מכשירי חוב מגובים בהלוואות לרכישת כלי רכב וליסינג כלי רכב - סגור להערות הציבור30.05.2021
מכשירי חוב מגובים בהלוואות לרכישת כלי רכב וליסינג כלי רכב-תוצאות הערות הציבור30.05.2021
מתודולוגיה לדירוג חברות תעשיה יצרנית- תוצאות הערות הציבור11.03.2021
דירוג חברות תעשייה יצרנית - סגור להערות הציבור11.03.2021
דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- תוצאות הערות מהציבור20.01.2021
דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה -סגור להערות הציבור20.01.2021
דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פירעון ומכשירי חוב פגומים- תוצאות הערות הציבור20.01.2021
דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פירעון ומכשירי חוב פגומים-סגור להערות הציבור20.01.2021
דירוג חברות אחזקה - תוצאות הערות הציבור17.01.2021
דירוג חברות אחזקה - סגור להערות הציבור11.01.2021
דירוג תעודות פיקדון - תוצאות הערות מהציבור18.10.2020
דירוג תעודות פיקדון – סגור להערות הציבור18.10.2020
דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- תוצאות הערות הציבור14.05.2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים- תוצאות הערות הציבור14.05.2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים-סגור להערות הציבור14.05.2020
דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- תוצאות הערות הציבור14.05.2020
דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- סגור להערות הציבור14.05.2020
דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- סגור להערות הציבור14.05.2020
דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור18.12.2019
דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - סגור להערות הציבור18.12.2019
דירוגים לזמן קצר- תוצאות הערות הציבור16.12.2019
דירוגים לזמן קצר- סגור להערות הציבור15.12.2019
דירוג חברות קמעונאות - תוצאות הערות מהציבור19.11.2019
דירוג חברות קמעונאות- סגור להערות הציבור17.10.2019
דירוג בנקים- תוצאות הערות מהציבור24.09.2019
דירוג בנקים- סגור להערות הציבור24.09.2019
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור22.09.2019
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי- תוצאות הערות מהציבור22.09.2019
דירוג תאגידים לא פיננסיים - תוצאות הערות מהציבור19.09.2019
דירוג תאגידים לא פיננסיים- סגור להערות הציבור24.07.2019
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור11.06.2019
דירוג בנקים- תוצאות הערות מהציבור19.03.2019
מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות- תוצאות הערות מהציבור26.02.2019
מתודולוגיה לדירוג בנקים- סגור להערות הציבור12.02.2019
דירוג חברות נדל"ן מניב-תוצאות הערות הציבור23.01.2019
מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות-סגור להערות הציבור09.01.2019
דירוג חברות כרטיסי אשראי-תוצאות הערות הציבור24.12.2018
דירוג חברות כרטיסי אשראי-סגור להערות הציבור24.12.2018
דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור14.08.2018
דירוג רשויות מקומיות ואגח מוניציפאלי - תוצאות הערות מהציבור05.07.2018
דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור05.07.2018
דירוג חברות כרטיסי אשראי - תוצאות הערות מהציבור20.06.2018
דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי - סגור להערות הציבור21.05.2018
דירוג מנפיק הקשור למדינה - סגור להערות הציבור21.05.2018
דירוג חברות כרטיסי אשראי- סגור להערות הציבור16.05.2018
דירוג תעודות פיקדון- תוצאות הערות מהציבור10.05.2018
דירוג תעודות פיקדון- סגור להערות הציבור20.03.2018
דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- תוצאות הערות מהציבור20.02.2018
דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות- סגור להערות הציבור20.02.2018
דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות - תוצאות הערות מהציבור20.02.2018
דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- סגור להערות הציבור20.02.2018
דירוג תעודות פיקדון-תוצאות הערות מהציבור23.01.2018
דירוג מנפיק הקשור למדינה-סגור להערות הציבור23.11.2017
דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-תוצאות הערות מהציבור23.11.2017
דירוג בנקים - תוצאות הערות מהציבור23.11.2017
דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור23.11.2017
דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-סגור להערות ציבור23.11.2017
דירוג חברות אחזקה - תוצאות הערות מהציבור07.11.2017
דירוג חברות אחזקה - סגור להערות הציבור24.09.2017
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי - תוצאות הערות מהציבור10.09.2017
דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים-תוצאות הערות מהציבור05.09.2017
דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים - סגור להערות הציבור05.09.2017
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי-סגור להערות ההציבור22.08.2017
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי- סגור להערות הציבור20.06.2016

© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג"). דירוגים שהונפקו על ידי מידרוג משקפים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של גופים, התחייבויות, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, נכון למועד פרסומם או אספקתם, וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו, וכל החומרים, המוצרים, השירותים והמידע שמידרוג מפרסמת או מספקת (להלן: "חומרי מידרוג"), עשויים לכלול חוות דעת סובייקטיביות כאמור לעיל. מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון שהגוף המדורג עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו הפיננסיות החוזיות במועד, וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון או במקרה של הפיכת החוב לפגום. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכוני נזילות, שווי שוק, שינויים בשערי ריבית, תנודתיות מחירים או כל גורם אחר העשוי להשפיע על שוק ההון, למעט סיכוני אשראי. אין לראות בדירוגים של מידרוג, בהערכות שאינן בדבר סיכוני אשראי (להלן: "הערכות מידרוג") או בכל חוות דעת הכלולה בחומרי מידרוג, עובדות או נתונים היסטוריים. חומרי מידרוג עשויים לכלול גם הערכות כמותיות של סיכוני אשראי, המבוססות על מודלים, וכן חוות דעת והערות בנוגע להערכות אלו. דירוגי האשראי של מידרוג, הערכות מידרוג, חוות דעת של מידרוג וחומרי מידרוג אחרים, אינם מהווים יעוץ השקעות או יעוץ פיננסי, ואינם בגדר המלצה לרכוש ניירות ערך כלשהם, למכור אותם או להחזיק בהם. דירוגי האשראי של מידרוג, הערכות מידרוג, חוות הדעת של מידרוג וחומרי מידרוג אחרים, אינם בגדר חוות דעת לגבי ההתאמה של השקעה כלשהי לצרכיו של משקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגי אשראי, הערכות וחוות דעת אחרות ומפרסמת או מספקת את חומרי מידרוג מתוך הנחה וציפיה כי כל משקיע ינקוט זהירות ראויה ויבצע הערכות משלו בדבר הכדאיות של רכישה, מכירה או המשך החזקה בכל נייר ערך. מידרוג ממליצה לכל משקיע פרטי להיוועץ בייעוץ מקצועי לגבי כדאיות ההשקעה, לגבי הדין החל, ולגבי כל עניין מקצועי אחר, בטרם יחליט החלטה כלשהי לגבי השקעות.   דירוגי מידרוג, הערכות מידרוג וכל חוות דעת או חומרי מידרוג אחרים, אינם מיועדים לשימוש על ידי משקיעים פרטיים. משקיעים פרטיים מוזהרים בזאת שלא לבסס החלטות השקעה על חומרי מידרוג. משקיע פרטי שיבסס החלטות בענייני השקעות על חומרי מידרוג, ינהג בכך בצורה פזיזה וחסרת אחריות. מידרוג ממליצה לכל משקיע פרטי להיוועץ ביועץ פיננסי או ביועץ מקצועי אחר בטרם יקבל החלטה כלשהי לגבי השקעות.   כל המידע הכלול במסמך זה הוא מידע המוגן על פי דין, כולל, בין היתר, מכוח דיני זכויות יוצרים וקניין רוחני. אין להעתיק את כל המידע או חלק כשלהו ממנו או לסרוק אותו, לשכתב אותו, להפיצו, להעבירו, לשכפל אותו, להציגו, לתרגמו או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, בכל דרך שהיא, ללא אישורה של מידרוג בכתב ומראש. לצורך חוות הדעת שמידרוג מפיקה, מידרוג משתמשת בסולמות דירוג, בהתאם להגדרות המפורטות בכל סולם. הסימול שנבחר על מנת לשקף את דעתה של מידרוג לגבי סיכון האשראי, משקף אך ורק הערכה יחסית של אותו סיכון. הדירוגים של מידרוג אינם נערכים על פי סולם גלובלי - הינם חוות דעת לגבי כושר החזר האשראי של המנפיק או ההנפקה באופן יחסי לזה של מנפיקים או הנפקות אחרים בישראל.   דירוגי האשראי, ההערכות וחוות הדעת של מידרוג וחומרי מידרוג אינם מיועדים לשימוש כ"בנצ'מרק", במשמעותו של מונח זה בהקשר הרגולטורי, ואין להשתמש בהם בכל דרך אשר עלולה להוביל לכך שהם ייחשבו "בנצ'מרק".   מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לרמת הדיוק של כל דירוג, הערכה או חוות דעת אחרת או מידע שנמסרו או נוצרו על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא, או ביחס להיותם נכונים למועד מסוים, או ביחס לשלמותם, לסחירותם או להתאמתם למטרה כלשהי.   כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג, בהערכות של מידרוג, בחוות הדעת של מידרוג ובחומרי מידרוג (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע הנחשבים בעיניה אמינים ומדויקים. יחד עם זאת, והיות שתמיד תיתכן טעות אנוש או תקלה טכנית, וכן בשל גורמים אחרים, כל המידע הנכלל במסמך הזה מסופק כפי שהוא (as is) בלי שום אחריות משום סוג שהוא. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע. מידרוג נוקטת אמצעים סבירים כדי שהמידע שהיא משתמשת בו לצורך הדירוג יהיה באיכות מספקת וכי יגיע ממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים, לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, ככל שהדבר רלבנטי. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע שהתקבל בכל מקרה ומקרה בסולם מהלך תהליך הדירוג או במהלך הכנת חומרי מידרוג.  התוכן של חומרי מידרוג איננו חלק מן המתודולוגיה של מידרוג, למעט אותם חלקים בתוכן אשר לגביהם מצוין במפורש כי הם מהווים חלק מן המתודולוגיה.   בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, שלוחיה, נציגיה, כל גורם שהעניק למידרוג רישיון, וכן ספקיה (להלן: "אנשי מידרוג"), לא יישאו באחריות כלפי כל אדם או גוף בגין כל נזק או הפסד עקיף, מיוחד, תוצאתי או נלווה, אשר ינבע מן המידע שבמסמך זה או משימוש במידע כאמור או מאי יכולת להשתמש במידע כאמור, וזאת אף אם נאמר למידרוג או למי מאנשי מידרוג, כי נזק או הפסד כאמור עלולים להתרחש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידרוג לא תישא באחריות: (א) לאובדן רווחים בהווה או בעתיד; (ב) לאובדן או לנזק הנובעים ממכשיר פיננסי שלא עמד במוקד דירוג אשראי ספציפי של מידרוג.   בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג ואנשי מידרוג לא יישאו באחריות כלפי כל אדם או גוף בגין כל נזק או הפסד ישירים הנובעים מן המידע הכלול במסמך זה, או משימוש בו או מאי היכולת להשתמש בו, כולל, בין היתר, בגין נזק או הפסד שנובעים מרשלנות מצדם (למעט מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), או מאירוע בלתי צפוי, בין אם אותו אירוע הוא בשליטתם של מידרוג או אנשי מידרוג, ובין אם לאו.   מידרוג אימצה מדיניות ונהלים לעניין עצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. כל דירוג, הערכה או חוות דעת שהונפקו על ידי מידרוג עשויים להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבססו ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. כשרלבנטי, עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו www.midroog.co.il.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update