חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

איילון חברה לביטוח בע"מ

איילון חברה לביטוח בע"מ

A2.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

10.06.2024

אנליסט מוביל:
מיכל בדינטר
אנשי קשר:
צביקה ארליכמן, מוטי ציטרין

איתנות פיננסית של מבטח (IFS)

A2.il
חיובי

הון משני מורכב והון רובד 2

Baa1.il
(hyb)
חיובי
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update