חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

10.06.2024

אנליסט מוביל:
תמיר שרמן
אנשי קשר:
סיגל יששכר
השלכות מלחמת "חרבות ברזל" על כושר החזר האשראי של מנפיקים המדורגים על ידי מידרוג -דו"ח מיוחדהורד
הערת ענף - טיוטת ההוראה המוצעת בדבר דירוגן של חברות נטולות זיקה לישראל צפויה לשאת השפעה שלילית על גמישותן הפיננסית של החברות הכלולות בההורד
השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן - דוח מיוחד - הערת ענף, נובמבר 2020הורד
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחדהורד
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטברהורד
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטברהורד
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטברהורד
מרווחים דירוגים ומה שביניהםהורד
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018הורד
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטברהורד
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטברהורד
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטברהורד
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018הורד
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018הורד
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017הורד
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Commentהורד
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיותהורד
שוק המגורים בטורונטו- דוח מיוחדהורד
חברות נדל"ן יזום למגורים בישראל-Sector Commentהורד
השפעת הרפורמות המוצעות על תחום היזום למגורים-Sector Comment
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update