חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

10.06.2024

אנליסט מוביל:
תמיר שרמן
אנשי קשר:
סיגל יששכר
פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
P-1.il
הורד דוח
פעולת דירוג
P-1.il
הורד דוח
פעולת דירוג
P-1.il
הורד דוח
מעקב
A1.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A1.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A1.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A1.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A1.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
הערת מנפיק
A1.il
יציב
הורד דוח
מעקב ופעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
מעקב
P-1.il
הורד דוח
פעולת דירוג
A1.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A1.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
A2.il
חיובי
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
חיובי
הורד דוח
מעקב
A2.il
חיובי
הורד דוח
מעקב
P-1.il
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
חיובי
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
A2.il
חיובי
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
חיובי
הורד דוח
פעולת דירוג
P-1.il
הורד דוח
מעקב
A2.il
חיובי
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
שלילי
הורד דוח
פעולת דירוג
A2.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
A3.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A3.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A3.il
שלילי
הורד דוח
פעולת דירוג
A3.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A3.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A3.il
יציב
הורד דוח
דוח דירוג
A3.il
הורד דוח
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update