חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

גמא ניהול וסליקה בע"מ

גמא ניהול וסליקה בע"מ

Aa3.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

10.06.2024

אנליסט מוביל:
מיכל בדינטר
אנשי קשר:
עמית פדרמן, מוטי ציטרין
עדכון פעולת דירוג
Aa3.il
חיובי
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa3.il
חיובי
הורד דוח
מעקב
Aa3.il
חיובי
הורד דוח
מעקב
Aa3.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מעקב
Aa3.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מעקב
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מעקב
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מכתב דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מכתב דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מכתב דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מכתב דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מכתב דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מכתב דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מכתב דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
דוח דירוג
Aa3.il
הורד דוח
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update