חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

גמא ניהול וסליקה בע"מ

גמא ניהול וסליקה בע"מ

Aa3.il
חיובי

תאריך דוח אחרון

10.06.2024

אנליסט מוביל:
מיכל בדינטר
אנשי קשר:
עמית פדרמן, מוטי ציטרין
דירוג חברות מימון- דו"ח מתודולוגיהורד
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update