חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

11.07.2024

אנליסט מוביל:
רועי רביד
אנשי קשר:
סיגל יששכר, תמיר שרמן
עדכון פעולת דירוג
P-1.il
הורד דוח
פעולת דירוג
P-1.il
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
Aa2.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
Aa2.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
Aa2.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
הערת מנפיק
Aa2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
Aa2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
Aa2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מעקב
Aa3.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מעקב ופעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
Aa3.il
יציב
הורד דוח
מעקב
Aa3.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
P-1.il
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
A1.il
חיובי
הורד דוח
פעולת דירוג
A1.il
חיובי
הורד דוח
דוח דירוג
P-1.il
הורד דוח
מעקב
A1.il
יציב
הורד דוח
עדכון פעולת דירוג
A2.il
יציב
פעולת דירוג
A2.il
יציב
הורד דוח
מעקב
A2.il
יציב
הורד דוח
פעולת דירוג
A3.il
חיובי
הורד דוח
עדכון לדוח דירוג
A3.il
הורד דוח
דוח דירוג
A3.il
הורד דוח
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update