חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

תדיראן גרופ

תדיראן גרופ

Aa3.il
שלילי

תאריך דוח אחרון

10.06.2024

אנליסט מוביל:
מתן אנגלנדר
אנשי קשר:
ליאת קדיש
השלכות מלחמת "חרבות ברזל" על כושר החזר האשראי של מנפיקים המדורגים על ידי מידרוג -דו"ח מיוחדהורד
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחדהורד
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטברהורד
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטברהורד
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטברהורד
מרווחים דירוגים ומה שביניהםהורד
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018הורד
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטברהורד
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטברהורד
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטברהורד
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018הורד
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018הורד
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017הורד
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Commentהורד
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיותהורד
ענף טכנולוגיות מידע - דוח מיוחדהורד
ענף שיווק הדלקים- דוח מיוחדהורד
דוח מיידי- בחינת השלכות המשבר השלטוני במצרים על חברות הפועלות בישראל להן קשרים עסקיים עם מצריםהורד
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update