חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

אס.אר. אקורד בע"מ

אס.אר. אקורד בע"מ

A3.il
שלילי

תאריך דוח אחרון

03.07.2024

אנליסט מוביל:
לידור אוזן
אנשי קשר:
מוטי ציטרין, עמית פדרמן
השלכות מלחמת "חרבות ברזל" על כושר החזר האשראי של מנפיקים המדורגים על ידי מידרוג -דו"ח מיוחדהורד
שחיקה באיכות הנכסים ונגישות נמוכה לשוק ההון מהווים גורם שלילי בסיכון האשראי של חברות מימון חוץ בנקאי - דו"ח מיוחדהורד
חולשות בממשל התאגידי וניהול הסיכונים מהווים גורם שלילי בסיכון האשראי של חברות מימון חוץ בנקאי - דו"ח מיוחד אוגוסט 2022הורד
חברות מימון חוץ בנקאיות- דו"ח מיוחד נובמבר 2020הורד
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחדהורד
חברות מימון חוץ בנקאי - דוח מיוחד - הערת ענףהורד
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update