חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

צוות

צוות

אלעד סרוסי

סמנכ"ל, ראש תחום פרויקטים ותשתיות

בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.

טרם הצטרפותו למידרוג עבד בתחום הייעוץ הכלכלי וב-Citibank NA בתחום ניהול סיכוני אשראי.
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update