חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ A3.il
יציב
15.02.2021
י.ד מור השקעות בע"מ A3.il
יציב
25.06.2020
מיטב דש השקעות בע"מ A1.il
יציב
09.06.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update