חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
מיטב דש השקעות בע"מ A1.il
שלילי
02.11.2021
י.ד מור השקעות בע"מ A3.il
יציב
20.07.2021
הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ A3.il
יציב
15.02.2021
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update