חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
י.ד מור השקעות בע"מ A3.il
יציב
20.07.2021
הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ A3.il
יציב
15.02.2021
מיטב דש השקעות בע"מ A1.il
יציב
09.06.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update