חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
גיבוי אחזקות בע"מ Baa2.il
יציב
25.03.2021
מניף שירותים פיננסיים בע"מ A3.il
יציב
07.03.2021
אורשי ג.ש. בע"מ Baa1.il
יציב
04.11.2020
אס.אר. אקורד בע"מ A3.il
יציב
25.10.2020
א.נ. שוהם ביזנס בע"מ Baa1.il
שלילי
20.10.2020
קבוצת פנינסולה בע"מ A2.il
יציב
01.10.2020
מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ A2.il
יציב
27.07.2020
אופל בלאנס השקעות בע"מ Baa1.il
יציב
12.05.2020
גמא ניהול וסליקה בע"מ Aa3.il
יציב
01.06.2017
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update