חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
אופל בלאנס השקעות בע"מ Baa1.il
יציב
14.06.2021
גמא ניהול וסליקה בע"מ Aa3.il
יציב
20.05.2021
אס.אר. אקורד בע"מ A3.il
יציב
10.05.2021
גמלא - הראל נדל"ן למגורים בע" מ A3.il
יציב
05.05.2021
גיבוי אחזקות בע"מ Baa2.il
יציב
25.03.2021
מניף שירותים פיננסיים בע"מ A3.il
יציב
07.03.2021
אורשי ג.ש. בע"מ Baa1.il
יציב
04.11.2020
א.נ. שוהם ביזנס בע"מ Baa1.il
שלילי
20.10.2020
קבוצת פנינסולה בע"מ A2.il
יציב
01.10.2020
מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ A2.il
יציב
27.07.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update