חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני

רמת הפעילות הגבוהה בשוק החוב הקונצרני נמשכה גם בחודש פברואר עם גיוסי חוב בהיקף של כ-7.9 מיליארד ש"ח הנפקות אגרות החוב בשוק החוב הקונצרני הסתכמו בחודש פברואר 2017 בכ-7.9 מיליארד ₪, בהשוואה ל-4.4 מיליארד ₪ ו-2.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה.

אנשי קשר:
עו"ד יונתן אוחנה – אנליסט 
yonatano@midroog.co.il 


סיכום הפעילות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בחודש פברואר 2017
  •  גיוסים בהיקף של כ-7.9 מיליארד ₪, מהם כ-5.6 מיליארד ₪ בענף הנדל"ן ו-2.3 מיליארד ₪ בסקטור העסקי. 
  •  מתחילת השנה, הונפקו בשוק החוב הקונצרני אגרות חוב בהיקף 16.5 מיליארד ₪, בהשוואה ל-10.2 מיליארד ₪ ו-10.1 מיליארד ₪ בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. 
  • רמת הפעילות גבוהה בשוק החוב הקונצרני מקומי המשיכה גם בחודש פברואר 2017, כאשר במהלך החודש בלט ענף הנדל"ן בכלל וחברות הנדל"ן הזרות בפרט וכן חברות ההחזקה. רמת הפעילות הגבוהה נתמכת בביקושים גבוהים של המשקיעים המוסדיים, כפי שבא לידי ביטוי בביקושי יתר בהנפקות הציבוריות ובגידול במס' ההנפקות "הפרטיות" למשקיעים המוסדיים.  
  • ההנפקות הבולטות החודש בסקטור העסקי הן של חברות ההחזקה - חברת ההחזקות אי די בי פיתוח הנפיקה חוב לא-מדורג בהיקף 1.0 מיליארד ₪ וקבוצת דלק הנפיקה חוב בהיקף 1.0 מיליארד ₪ שדורג על-ידי מידרוג בדירוג A2.il. בענף הנדל"ן ההנפקות הבולטות הן של חברות הנדל"ן הזרות – חברת וורטון פרופרטיז השלימה הנפקה ראשונה של אגרות חוב בהיקף של כ-898 מיליון ₪ וחברות אול-יר הולדינגס שהנפיקה סדרה חדשה (סדרה ג') בהיקף של כ-617 מיליון ₪. 
  •  המגזר הפיננסי ממשיך את המגמה מחודש ינואר עם גיוסים בהיקף נמוך, כאשר בחודש פברואר בוצעה הנפקה יחידה בהיקף של כ-52 מיליון ₪. 
רמת הפעילות הגבוהה בשוק החוב הקונצרני נמשכה גם בחודש פברואר עם גיוסי חוב בהיקף של כ-7.9 מיליארד ש"ח הנפקות אגרות החוב בשוק החוב הקונצרני הסתכמו בחודש פברואר 2017 בכ-7.9 מיליארד ₪, בהשוואה ל-4.4 מיליארד ₪ ו-2.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. ההנפקות הבולטות הן של חברות ההחזקה – חברת אי.די.בי פיתוח בע"מ גייסה חוב לא-מדורג בהיקף של כ-1.0 מיליארד ₪, וקבוצת דלק גייסה כ-1.0 מיליארד ₪ בהנפקת סדרה לא'. חברות הנדל"ן הזרות בולטות אף הן עם היקף גיוסים שצפוי להסתכם בכ-2.2 מיליארד ₪ ושתי חברות חדשות (סאות'רן פרופרטיס קפיטל וורטון פרופרטיס) המצטרפות ל-19 חברות נדל"ן זרות שכבר הנפיקו אגרות חוב בשוק החוב הקונצרני המקומי. מס' ההנפקות ה"פרטיות" למשקיעים מסווגים בחודש פברואר (11 הנפקות בסכום צפוי כולל של כ-417 מיליון ש"ח) ממשיך את מגמת העלייה מחודש ינואר (12 הנפקות) ומהווה ביטוי נוסף לביקושים הגבוהים של המשקיעים המוסדיים הבאים לידי ביטוי גם בביקושי היתר בהנפקות הציבוריות. 
סך הכל, במהלך חודש פברואר 2017 בוצעו 32 הנפקות (לרבות הנפקות "פרטיות" למשקיעים מסווגים והצעות חליפין) שבוצעו על-ידי 28 מנפיקים (בהשוואה ל-41 הנפקות שבוצעו על-ידי 33 מנפיקים בחודש ינואר 2017).  
 
 גרף 1: היקף ההנפקות בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב החל מינואר 2016, במיליארדי ₪:    
   
מתחילת השנה, הונפקו בשוק החוב המקומי אגרות חוב בהיקף של כ-16.5 מיליארד ₪, בהשוואה ל-10.2 מיליארד ₪ ו-10.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. הגידול בהיקף הפעילות בשוק החוב הקונצרני המקומי בולט עוד יותר כאשר לוקחים בחשבון את היקף הגיוסים הנמוך של המגזר הפיננסי במהלך החודשים ינואר-פברואר 2017. כך, בחודשים ינואר-פברואר 2017, המגזר הפיננסי גייס כ-2.0 מיליארד ₪ (כ-12.5% מסך החוב שהונפק בחודשים אלו). זאת, בהשוואה ל-5.1 מיליארד ₪ (כ-51%) ו-4.6 מיליארד ₪ (כ-45%) בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. היקף הגיוסים נותר גבוה למרות הקיטון בהיקף הגיוסים של הסקטור הפיננסי בשל גידול בהיקף ההנפקות של ענף הנדל"ן (בין היתר, בשל גידול בהנפקות החוב של חברות הנדל"ן הזרות שהשלימו בחודשים ינואר-פברואר 2017 גיוסים בהיקף של כ-3.2 מיליארד ₪) והסקטור העסקי (תאגידים לא-פיננסיים ללא חברות הנדל"ן) בשוק החוב הקונצרני. 
ענף הנדל"ן והבינוי מוביל את שוק החוב המקומי עם היקף הנפקות של כ-4.8 מיליארד ש"ח חברות הנדל"ן הנפיקו במהלך חודש פברואר 2017 אגרות חוב בהיקף של כ-5.6 מיליארד ₪, בהשוואה ל-1.8 מיליארד ₪ ו-0.9 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. מתחילת השנה, גייסו חברות הנדל"ן בשוק החוב הקונצרני המקומי כ-9.7 מיליארד ₪ (כ-59% מסך החוב שהונפק מתחילת השנה), בהשוואה ל-2.2 מיליארד ש"ח (כ-22.0%) ו-2.7 מיליארד ₪ (כ-27.2%) בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. חברות הנדל"ן הזרות בלטו בחודש פברואר 2017 עם היקף גיוסים משמעותי בסך 2.2 מיליארד ₪ (כ-39% מסך החוב שגייס ענף הנדל"ן במהלך חודש פברואר 2017). בתוך כך, שתי חברות נדל"ן חדשות הצטרפו ל-19 חברות נדל"ן זרות שכבר הנפיקו חוב בשוק החוב הקונצרני המקומי כך שסך החוב של חברות הנדל"ן הזרות צפוי להסתכם בכ-14 מיליארד ₪. חברות הנדל"ן הזרות שביצעו הנפקה ראשונה בשוק החוב הקונצרני המקומי הן סאות'רן פרופרטיס שגייסה 276 מיליון ₪ ווורטון פרופרטיס שהשלימה גיוס של כ-898 מיליון ₪, לאחר שקיבלה ביקושי יתר בהיקף של כ-1.7 מיליארד ₪. הנפקות בולטות נוספות הן של חברת מבני תעשייה בע"מ שהנפיקה חוב בהיקף של כ-708 מיליון ₪ (602 מיליון ₪ בהרחבת סדרה יז' ו-105 מיליון בהרחבת סדרה יט' למשקיעים "מסווגים"), חברת הנדל"ן הזרה אול-יר הולדינגס לימיטיד שהנפיקה סדרה חדשה בהיקף 617 מיליון ₪ וחברת מליסרון בע"מ שגייסה 418 מיליון ₪ (המצטרפים לגיוסים בהיקף של כ-940 מיליון ₪ בחודש ינואר 2017). 
סך הכל, במהלך חודש פברואר נספרו 23 הנפקות בענף הנדל"ן. אלו בוצעו על-ידי 19 מנפיקים, מהם 5 חברות נדל"ן זרות.  
 
גרף 2: היקף ההנפקות של מגזר הנדל"ן בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב במהלך 12 החודשים האחרונים במיליארדי ₪:    
   
הסקטור העסקי הנפיק אגרות חוב בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪ בהובלת חברות ההחזקה היקף הגיוסים של הסקטור העסקי הסתכם בכ-2.3 מיליארד ₪, בהשוואה ל-860 מיליון ₪ ו-1.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. מתחילת השנה, גייס הסקטור העסקי חוב בהיקף של כ-4.8 מיליארד ₪ (כ-33% מסך החוב שגיוס מתחילת השנה), בהשוואה ל-1.3 מיליארד ₪ (כ-12.3%) ו-2.8 מיליארד ₪ (כ-27.4%) בתקופה המקבילה בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. חלקו הארי של החוב גויס בשתי הנפקות של חברות החזקה – חברת אי די בי פיתוח גייסה חוב לא-מדורג בהיקף של כ-1.0 מיליארד ₪ וקבוצת דלק הנפיקה סדרה חדשה (סדרה לא') בהיקף של כ-1.0 מיליארד ₪. הנפקה נוספת בסקטור העסקי היא של יצרנית המצברים שנפ, המדורגת על-ידי מידרוג בדירוג A2.il, שהנפיקה חוב בהיקף של כ-84 מיליון ₪. 
המגזר הפיננסי ממשיך עם רמת פעילות נמוכה בשוק החוב הקונצרני מתחילת השנה גייס המגזר הפיננסי כ-2.0 מיליארד ₪, כאשר במהלך חודש פברואר, המגזר הפיננסי גייס כ-52 מיליון ₪ בהנפקה יחידה – הנפקה "פרטית" למשקיעים מסווגים של כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים ("קוקו") של הבנק הבינלאומי בסך 52 מיליון ₪. זאת, בהשוואה לגיוסים בהיקף של כ-5.2 מיליארד ₪ ו-4.6 מיליארד ₪ בחודשים ינואר-פברואר בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. 
 
גרף 3: פילוח היקף ההנפקות לפי מגזרי פעילות בחודש פברואר 2017 במונחי ערך נקוב, במיליארדי ₪:
 גרף 4: ההנפקות הגדולות במונחי ערך נקוב בחודש פברואר 2017, במיליוני ₪:      
  
   
ירידה באיכות האשראי של החוב המגויס בשל חוב לא-מדורג בהיקף משמעותי של אי.די.בי פיתוח והיקף פעילות נמוך של המגזר הפיננסי  איכות האשראי שגוייס בחודש פברואר 2017 הינה נמוכה יחסית בשל היעדר גיוסים של המגזר הפיננסי (המאופיין לפי רוב באיכות אשראי גבוהה) וכן בשל ההנפקה הלא-מדורגת של אי.די.בי פיתוח בע"מ (כ-1.0 מיליארד ₪) אשר הגדילה בצורה ניכרת את חלקו של האשראי הלא-מדורג. כך, מסך החוב שגוייס בחודש פברואר 2017 (ללא אשראי ז"ק), כ-26% דורגו בקבוצת הדירוגים הגבוהים Aa3.il ומעלה (ההנפקה של וורטון פרופרטיס ומליסרון בע"מ); כ-51% מהחוב דורג בקבוצת הדירוגים A3.il-A1.il (ההנפקות הבולטות הן של קבוצת דלק ואול-יר הולדינגס לימיטד); כ-6% דורגו בקבוצת הדירוגים Baa1.il ומטה (ההנפקה הבולטת היא של חברת הנדל"ן הזרה סאות'רן פרופרטיס) וכ-18% מהחוב לא-דורג (ההנפקה של חברת אי.די.בי פיתוח בע"מ). 
 
גרף 5: פילוח היקף ההנפקות במונחי ערך נקוב בחודשים ינואר-פברואר 2017:


גרף 6: פילוח הנפקות במונחי ערך נקוב בשנת 2016:
     
  


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update