חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש אוקטובר שמרו המרווחים על יציבות מסוימת לאורך רוב סולם הדירוג, הן במגזר השקלי (למעט בשתי רמות דירוג ספציפיות: A3.il ו- Baa2.il בהן נפתחו המרווחים ב- 11 ו- 90 נקודות בסיס בהתאמה), והן במגזר הצמוד (פתיחת מרווחים של עד כ- 5 נקודות בסיס). נציין, כי מתחילת השנה ניתן לראות התמתנות מסוימת בתיאבון הסיכון של המשקיעים, כך שככל שיורדים בסולם הדירוג פתיחת המרווחים הייתה משמעותית יותר (תרשים 13).

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update