חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בשונה מהמגמה אשר אפיינה את מרבית החודשים האחרונים, בחודש פברואר נפתחו המרווחים לאורך כל סולם הדירוג, הן במגזר השקלי (בטווח שבין 10 ל- 70 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג)והן במגזר הצמוד(בטווח שבין 12 ל- 65 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג) עם עליית התנודתיות במספר שוקי הון מרכזיים בעולם.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update