חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

אפריל 2019 - חגיגת המרווחים נמשכת בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי גם בחודש אפריל המשיכה מגמת צמצום המרווחים לאורך כל סולם הדירוג במגזר הצמוד (בטווח של עד 26 נקודות בסיס), ולאורך רוב סולם הדירוג במגזר השקלי (בטווח של עד 21 נקודות בסיס, ולמעט בדירוג A3.il בו חל שינוי מסויים בתמהיל האג"חים) (תרשים 14). כך שמתחילת השנה הצטמצמו המרווחים במגזר השקלי והצמוד בטווח שבין 115 ו- 45 נקודות בסיס, בהתאמה.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update