חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני במחצית הראשונה של שנת 2017

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני במחצית הראשונה של שנת 2017

שוק החוב הקונצרני שומר על רמת פעילות גבוהה היקף הנפקות אגרות החוב וניירות הערך המסחריים בשוק החוב הקונצרני הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2017 בכ- 37.9 מיליארד ₪

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update