חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי

מידרוג מעריכה, כי השינוי המתודולוגי צפוי להשפיע ברמת דירוג אחת בממוצע על שיעור גבוה מכלל מכשירי החוב שמדרגת מידרוג בתחום המימון התאגידי ומימון הנדל"ן

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update