חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018

מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש יוני נשמרה יציבות עד פתיחת מרווחים קלה לאורך רוב סולם הדירוג בשני המגזרים ולאחר פתיחת מרווחים משמעותית יותר בחודש הקודם. בפרט נציין, את קבוצת ה- A.il במגזר השקלי (המהווה כ- 50% מסך התצפיות במגזר), שספגה פתיחת מרווחים מצטברת של כ- 20 עד 30 נקודות בסיס בחודשיים האחרונים (תרשים 13).

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update