חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מניות בכורה- מכשיר חדש ישן בארגז הכלים של החברות הציבוריות-דוח מיוחד, יוני 2017

מניות בכורה- מכשיר חדש ישן בארגז הכלים של החברות הציבוריות-דוח מיוחד, יוני 2017

התייבשות הבורסה לפחות בצד ההוני, הצורך בשכלול וגיוון שוקי ההון, המרדף אחרי תשואות ופוטנציאל התזרים הקבוע והרצון לגוון את מקורות המימון ללא הגדלת סיכון האשראי, מייצרים אינטרס משותף לחברות, למשקיעים ולרגולטור הרלוונטי, שמתנקזים לכלי חדש ישן- מניות בכורה.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update