חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סקטור מימון מובנה - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

סקטור מימון מובנה - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

מידרוג מעריכה כי המשבר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה, לצד הפגיעה בכלכלה הריאלית, לרבות עלייה בשיעורי האבטלה בשבועות האחרונים, עלולים להשפיע על סיכוני האשראי של עסקאות בתחום המימון המובנה, הנסמכות, בין היתר, על תשלומי החזר הלוואה של פרטיים בעסקאות איגוח מגובות בהלוואות צרכניות (Consumer ABS), עסקאות איגוח מגובות בהלוואות לרכישת כלי רכב (Auto ABS) ובעסקאות איגוח מגובות במשכנתאות למגורים (RMBS), או תשלומי החזר הלוואה של עסקים בעסקאות מסוג CLN ,CLO ו-CMBS וכן בתעודות פיקדון.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update