חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דו"ח מיוחד, מאי 2018

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דו"ח מיוחד, מאי 2018

גיוסי אג"ח קונצרני בחודש יוני 2018 נאמדים בהיקף בינוני של כ-4.9 מיליארד ₪ ערך נקוב, היקף גבוה במעט מזה של יוני המקביל (כ-4.5 מיליארד ₪ ערך נקוב). כ-2.0 מיליארד ₪ ערך נקוב תוך כך הונפקו בידי הבנקים לאומי ופועלים, והיתר בעיקר בידי חברות נדלן ובינוי (כ-1.5 מיליארד ₪ ערך נקוב) ותאגידים עסקיים אחרים (כ-1.4 מיליארד ₪ ערך נקוב)

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update