חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש נובמבר במגזר הצמוד שמרו המרווחים על יציבות מסוימת לאורך רוב סולם הדירוג למעט פתיחת מרווחים בשתי רמות דירוג- A1.il ו- A3.il בהם נפתחו המרווים בכ- 13 ו- 8 נקודות בסיס, בהתאמה. במגזר השיקלי ברמות הדירוג הגבוהות נשמרה יציבות, כאשר ברמות הדירוג הנמוכות מ- Aa2.il נפתחו המרווחים בטווח של כ- 6 עד 15 נקודות בסיס (תרשים 13).

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update