חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

ענף התחבורה הציבורית - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

ענף התחבורה הציבורית - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

מידרוג מעריכה כי המשבר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה, לצד תקנות שעת החירום שתוקננו על ידי ממשלת ישראל, הכוללות צמצום של פעילות התחבורה הציבורית וביטול מוחלט של תנועת רכבות הנוסעים, עלולים להשפיע על סיכוני האשראי של החברות הפועלות בענף התחבורה הציבורית. ענף התחבורה הציבורית חשוף להשפעות הקורונה דרך צמצום פעילות יזום כחלק מהנחיות הממשלה, וכן דרך ירידה בביקוש לשירותי תחבורה ציבורית בשל המגבלות על תנועת אזרחים, צמצום הפעילות העסקית במשק, גידול מהותי בשיעורי האבטלה וכן ביטול הלימודים בבתי הספר ובמוסדות הלימוד האקדמיים. כמו כן, עלולים להתעכב פרויקטי תשתיות עקב פעילות מוגבלת של קבלנים זרים.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update