חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני – דו"ח מיוחד- דצמבר 2019

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני – דו"ח מיוחד- דצמבר 2019

סך הגיוסים של אג"ח קונצרניות בישראל במהלך שנת 2019 צפוי להסתכם בכ- 69 מיליארד ₪ ע.נ בהשוואה לכ-62 מיליארד ₪ ע.נ בשנת 2018 ולכ-75 מיליארד בשנת 2017, אשר היוותה שנת שיא מבחינת היקף הנפקות אג"ח קונצרניות בעשור האחרון. עיקר ההנפקות במהלך שנת 2019 בוצעו בידי מנפיקים מהסקטור הפיננסי, הכולל בנקים, חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי, אשר הנפיקו כ-27 מיליארד ₪ ע.נ - גידול של כ-75% לעומת כ-15.4 מיליארד ₪ ע.נ. בשנת 2018 וגידול של כ-130% בהשוואה לשנת 2017. בניטרול הסקטור הפיננסי, הסתכם היקף ההנפקות בשנת 2019 בכ-42 מיליארד ₪ ע.נ, זאת בהשוואה לכ- 47 מיליארד ₪ ע.נ. בשנת 2018 – ירידה של כ-10.6%. רובה של ירידה זו נבע מהקיטון בהיקף ההנפקות של חברת החשמל.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update