חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

חדלות פירעון- המסלול המועדף?

חדלות פירעון- המסלול המועדף?

אשראי הינו מקור מרכזי למימון צמיחה במשק מודרני, הן בתמיכה במגזר העסקי ובהשקעות במשק והן לעידוד צריכה ומימון של משקי הבית. ככזה, חשוב לשמר את מנגנוני התמסורת ואת אספקתו הסדירה, אולם חשוב להבין שמתן אשראי מלווה בסיכון (אשר צריך להיות מתומחר בגובה הריבית) והסיכון עשוי להתממש לאורך המחזור.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update