חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

ייצוב אופק הדירוג לחוב הנחות במערכת הבנקאות המקומית

ייצוב אופק הדירוג לחוב הנחות במערכת הבנקאות המקומית

מידרוג מעדכנת את הנחת התמיכה בחובות הנחותים (שאינם מוכרים לצורך באזל III) במערכת הבנקאות המקומית ומשנה את אופק הדירוג של מכשירים אלה משלילי ליציב, נוכח הערכתנו כי אי-הודאות ביחס לתמיכת המדינה במכשירים האמורים קטנה.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update