חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מרווחים דירוגים ומה שביניהם

מרווחים דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים בממוצע חודשי בשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל מראה כי בחודש מאי נפתחו המרווחים ביחס לחודש הקודם על פני כל סולם הדירוג, הן במגזר הצמוד עד כ- 15 נקודות בסיס והן במגזר השקלי עד כ- 03 נקודות בסיס. פתיחת המרווחים השפיעה על ייקור מסוים בעלות הכסף בשני המגזרים. התשואות החציוניות בממוצע חודשי במגזר הצמוד עלו ביחס לחודש הקודם לאורך רוב סולם הדירוג, למרות ירידת תשואות בעקום הבסיס הצמוד חסר סיכון במח"מ קצר-בינוני, ועליה מסוימת בחלק הארוך יותר.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update