חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - דו"ח מיוחד, מרץ 2019

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - דו"ח מיוחד, מרץ 2019

גיוסי אג"ח קונצרני ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ- 14.3 מיליארד ₪ ע.נ בידי כ-41 מנפיקים, לעומת כ-23.2 מיליארד ₪ על ידי כ-71 מנפיקים בתקופה המקבילה בשנת וכ-25.6 מיליארד ₪ ע.נ ברבעון הראשון לשנת 2017 באמצעות כ-65 מנפיקים. היקף הגיוסים בחודש מרץ לבדו הסתכם בכ-4.8 מיליארד ₪ ע.נ, נמוך ביחס למרץ 2018 בו גויסו כ-6.5 מיליארד ₪ ע.נ. הנפקות הרבעון צפויות לכלול כ-5.4 מיליארד ערך נקוב שיגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, ו-6.0 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור הפיננסי בהובלת בנק הפועלים. הסקטור העסקי הלא-פיננסי גייס כ-2.4 מיליארד ש"ח ע.נ. בלטו בגיוסי הרבעון 2 הבנקים המובילים, לאומי עם 3.4 מיליארד ע.נ, ופועלים עם כ-2.3 מיליארד, וכן בנק אגוד עם כמיליארד וקבוצת עזריאלי עם כ-1.5 מיליארד.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update