חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני- דוח מיוחד, ינואר 2020

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני- דוח מיוחד, ינואר 2020

הנפקות אג"ח קונצרני בחודש ינואר 2020 צפויים להסתכם לכ- 4.3 מיליארד ₪ ע.נ בידי 18 מנפיקים, לעומת כ- 6.8 מיליארד ₪ בינואר 2019 ובינואר 2018 .

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update