חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש פברואר הצטמצמו המרווחים נקודות בסיס במגזר השקלי והצמוד, בהתאמה) ומחקו חלק ניכר 30- ו 35 לאורך רוב סולם הדירוג בשני המגזרים (בטווח של עד .)14 מהירידות של דצמבר השחור (תרשים צמצום המרווחים וירידת עקומי הבסיס (חסר סיכון) בשני המגזרים תמכו בירידת התשואות החציוניות (בממוצע חודשי) לאורך כל .)16 סולם הדירוג בהשוואה לחודש הקודם. שני העקומים התאפיינו ביציבות מסויימת בתלילותם ביחס לחודש ינואר (תרשים עקום התשואות חסר הסיכון בארה"ב (בממוצע חודשי) שמר על יציבות מסוימת בחודש פברואר עם ירידה שולית בחלקו הבינוני-ארוך.) 17 נקודות בסיס וללא שינוי בשיפוע, כך שעקום זה נותר שטוח כמעט לחלוטין (תרשים 5 בטווח).

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update