חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

דוח מיוחד- מי צודק הפד או השוק, היעדר הסכמה לגבי המדיניות המוניטרית העתידית בארה"ב

דוח מיוחד- מי צודק הפד או השוק, היעדר הסכמה לגבי המדיניות המוניטרית העתידית בארה"ב

שיעורי הריבית העתידית בארה"ב- מי צודק הפד או השווקים הפיננסים? הבנק המרכזי האמריקאי ("הפד") והשווקים הפיננסים חלוקים לגבי המדיניות המוניטרית העתידית בארה"ב. מרכז המחלוקת נוגע לביצועים העתידיים של כלכלת ארה"ב והכיוון העתידי של שיעורי הריבית. שוקי החוב בארה"ב מגלמים הסתברות גבוהה יותר להאטה כלכלית והם פסימיים יותר מהפד לגבי ביצועיה העתידיים של הכלכלה ולמסגרת הזמן ועוצמתה של העלאת הריבית העתידית בארה"ב. במסגרת דוח זה נבחן שלושה מדדי שוק, המגלמים את ציפיות השוק באשר להעלאות ריבית הבסיס העתידית יחסית לתחזית הבנק המרכזי האמריקאי

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update