חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - נובמבר 2020

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - נובמבר 2020

היקף הנפקות אג"ח קונצרניות בחודש נובמבר 2020 הסתכם בכ-3.0 מיליארד ₪ ע.נ., לעומת כ-2.0 מיליארד ₪ ע.נ. בנובמבר 2019 וכ-5.9 מיליארד ₪ ע.נ. בנובמבר 2018. העלייה בהיקף ההנפקות בחודש נובמבר 2020 לעומת החודש המקביל אשתקד נובעת כולה מגיוסים של הסקטור העסקי שאינו נדל"ן (גיוס של 1.7 מיליארד ₪ ע.נ. לעומת כ-1.2 מיליארד ₪ ע.נ. בחודש נובמבר 2019- גידול של כ-42%) ומסקטור נדל"ן ובינוי (הנפקות של כ-1.3 מיליארד ₪ ע.נ. לעומת כ-0.8 מיליארד ₪ ע.נ. בנובמבר אשתקד- גידול של כ-62%). מוסדות פיננסיים וחברות תשתית ממשלתיות נעדרו מהגיוסים בחודש החולף כמו גם בחודש נובמבר אשתקד. החודש הנפיקו בסך הכול 16 מנפיקים, מתוכן 9 חברות נדל"ן ובינוי, בהן גם 3 חברות זרות, והיתר מנפיקים מתחום האנרגיה והשירותים, זאת בהשוואה ל-13מנפיקים בנובמבר אשתקד. שני המנפיקים הבולטים בחודש החולף נרשמו במגזר הגז והנפט, האחת היא שותפות ישראמקו נגב 2 – עם גיוס בהיקף של כ-0.52 מיליארדי ₪ ע.נ. באמצעות שתי סדרות חדשות (ב' ו-ג') וכן שותפות נאוויטיס פטרוליום עם גיוס בהיקף של כ-0.42 מיליארדי ₪ ע.נ. בסדרה ב' חדשה.

היקף הנפקות אג"ח קונצרניות בחודש נובמבר 2020 הסתכם בכ-3.0 מיליארד ₪ ע.נ., לעומת כ-2.0 מיליארד ₪ ע.נ. בנובמבר 2019 וכ-5.9 מיליארד ₪ ע.נ. בנובמבר 2018. העלייה בהיקף ההנפקות בחודש נובמבר 2020 לעומת החודש המקביל אשתקד נובעת כולה מגיוסים של הסקטור העסקי שאינו נדל"ן (גיוס של 1.7 מיליארד ₪ ע.נ. לעומת כ-1.2 מיליארד ₪ ע.נ. בחודש נובמבר 2019- גידול של כ-42%) ומסקטור נדל"ן ובינוי (הנפקות של כ-1.3 מיליארד ₪ ע.נ. לעומת כ-0.8 מיליארד ₪ ע.נ. בנובמבר אשתקד- גידול של כ-62%). מוסדות פיננסיים וחברות תשתית ממשלתיות נעדרו מהגיוסים בחודש החולף כמו גם בחודש נובמבר אשתקד. החודש הנפיקו בסך הכול 16 מנפיקים, מתוכן 9 חברות נדל"ן ובינוי, בהן גם 3 חברות זרות, והיתר מנפיקים מתחום האנרגיה והשירותים, זאת בהשוואה ל-13מנפיקים בנובמבר אשתקד. שני המנפיקים הבולטים בחודש החולף נרשמו במגזר הגז והנפט, האחת היא שותפות ישראמקו נגב 2 – עם גיוס בהיקף של כ-0.52 מיליארדי ₪ ע.נ. באמצעות שתי סדרות חדשות (ב' ו-ג') וכן שותפות נאוויטיס פטרוליום עם גיוס בהיקף של כ-0.42 מיליארדי ₪ ע.נ. בסדרה ב' חדשה.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update