הראל סל מטבעות בע"מ - תעודת פיקדון דולר ארה"ב

WR

תאריך דוח מלא אחרון

21.01.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

21.01.2019

הורד דוח

אנליסט מוביל:אלעד סרוסי

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update