סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

23.01.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update