סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

06.06.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:יניב סולומון

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update