סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

11.02.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:חי ריעני

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update