אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת

WR

תאריך דוח מלא אחרון

22.12.2016

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

18.05.2017

הורד דוח

אנליסט מוביל:מוטי ציטרין

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update