תדיראן הולדינגס בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

19.01.2021

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

19.01.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר: ליאת קדיש

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update