ביג מרכזי קניות בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

10.12.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

25.02.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: יניב סולומון, רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update