ביג מרכזי קניות בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

03.09.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:יניב סולומון

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update