ביג מרכזי קניות בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

10.06.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

09.07.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: חי ריעני, רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update