דלק קידוחים - שותפות מוגבלת

A2.il
CR DNG

תאריך דוח מלא אחרון

05.06.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

05.06.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:מוטי ציטרין

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update