גזית גלוב בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

24.03.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר, אורית תשובה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update