גזית גלוב בע"מ

Aa3.il
שלילי

תאריך דוח אחרון

19.08.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:יניב סולומון

אנשי קשר: רן גולדשטיין, אורית תשובה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update