דלק ואבנר(תמר בונד) בע"מ

Aa2.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

06.04.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

06.04.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:מוטי ציטרין

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update