י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

04.06.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

27.08.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:חי ריעני

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update