אפקון החזקות בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

11.05.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

16.08.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר: ליאת קדיש

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update