אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

25.04.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update