י.ד מור השקעות בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

20.07.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:איתי נברה

אנשי קשר: איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update