אפריקה ישראל מגורים בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

29.12.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

29.12.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:חי ריעני

אנשי קשר: רן גולדשטיין

מר רון וייסברג מחזיק (בעקיפין) 12.25% מהון המניות של מידרוג בע"מ, ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ. מר וייסברג מכהן כדח"צ בלפידות קפיטל בע"מ, השולטת בדניה סיבוס בע"מ , אפריקה ישראל מגורים בע"מ, לפידות חלץ - שותפות מוגבלת, וכן בסאני תקשורת סלולרית בע"מ וסאני אלקטרוניקה בע"מ . אין למר וייסברג כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update