אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

10.11.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

06.12.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:חי ריעני

אנשי קשר: יניב סולומון, רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update