פלסאון תעשיות בע"מ

החברה עוסקת בייצור מוצרים טכניים מפלסטיק: אביזרי חיבור לצנרת, כלים סניטריים ומוצרים לענף הלול.

Aa3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

29.06.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

29.06.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update